ورود پیام رسان‌های داخلی برای توسعه کسب و کارهای جوانان ایرانی

ورود پیام رسان‌های داخلی برای توسعه کسب و کارهای جوانان ایرانی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه پیام رسان‌های داخلی به معنی محدودسازی برخی پیام رسان‌های خارجی و قطع و وصل آن‌ها نیست، اما در مجموع به دنبال توسعه کسب و کارهای جوانان ایرانی در پیام رسان‌های داخلی هستیم.

ورود پیام رسان‌های داخلی برای توسعه کسب و کارهای جوانان ایرانی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه پیام رسان‌های داخلی به معنی محدودسازی برخی پیام رسان‌های خارجی و قطع و وصل آن‌ها نیست، اما در مجموع به دنبال توسعه کسب و کارهای جوانان ایرانی در پیام رسان‌های داخلی هستیم.
ورود پیام رسان‌های داخلی برای توسعه کسب و کارهای جوانان ایرانی

ممکن است بپسندید...