کارهای بر زمین مانده‌ ادوار گذشته را با سرعت بیشتری پیگیری کنید

کارهای بر زمین مانده‌ ادوار گذشته را با سرعت بیشتری پیگیری کنید
بسیج دانشجویی دانشگاه ولی‌عصر(عج) با صدور نامه‌ای خطاب به شهردار جدید رفسنجان اعلام کرد: از شهردار جدید که سابقه‌ فعالیت‌های درخشانی دارند، این انتظار می‌رود که کارهای بر زمین مانده‌ ادوار گذشته را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.

کارهای بر زمین مانده‌ ادوار گذشته را با سرعت بیشتری پیگیری کنید

بسیج دانشجویی دانشگاه ولی‌عصر(عج) با صدور نامه‌ای خطاب به شهردار جدید رفسنجان اعلام کرد: از شهردار جدید که سابقه‌ فعالیت‌های درخشانی دارند، این انتظار می‌رود که کارهای بر زمین مانده‌ ادوار گذشته را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.
کارهای بر زمین مانده‌ ادوار گذشته را با سرعت بیشتری پیگیری کنید

ممکن است بپسندید...