گروه جهادی دانشگاه فرهنگیان اردبیل به مناطق زلزله‌زده اعزام می‌شود

گروه جهادی دانشگاه فرهنگیان اردبیل به مناطق زلزله‌زده اعزام می‌شود
مسئول بسیج دانشجویی پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان اردبیل از اعزام گروه جهادی این دانشگاه به مناطق زلزله زده خبرداد و گفت: این گروه ۲۸ آبان ماه به کرمانشاه اعزم می‌شود.

گروه جهادی دانشگاه فرهنگیان اردبیل به مناطق زلزله‌زده اعزام می‌شود

مسئول بسیج دانشجویی پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان اردبیل از اعزام گروه جهادی این دانشگاه به مناطق زلزله زده خبرداد و گفت: این گروه ۲۸ آبان ماه به کرمانشاه اعزم می‌شود.
گروه جهادی دانشگاه فرهنگیان اردبیل به مناطق زلزله‌زده اعزام می‌شود

ممکن است بپسندید...