یک روز حقوق اعضای هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی به زلزله زدگان اختصاص می‌یابد

یک روز حقوق اعضای هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی به زلزله زدگان اختصاص می‌یابد
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از اختصاص یک روز حقوق و مزایای اعضای هیات رئیسه دانشگاه به زلزله زدگان کرمانشاه خبر داد.

یک روز حقوق اعضای هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی به زلزله زدگان اختصاص می‌یابد

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از اختصاص یک روز حقوق و مزایای اعضای هیات رئیسه دانشگاه به زلزله زدگان کرمانشاه خبر داد.
یک روز حقوق اعضای هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی به زلزله زدگان اختصاص می‌یابد

ممکن است بپسندید...