هر اقدام عربستان علیه ایران در منطقه باعث نابودی آل‌سعود خواهد شد

هر اقدام عربستان علیه ایران در منطقه باعث نابودی آل‌سعود خواهد شد
نماینده، ولی فقیه در لرستان گفت: هر اقدام عربستان علیه ایران در منطقه باعث نابودی آل‌سعود خواهد شد.

هر اقدام عربستان علیه ایران در منطقه باعث نابودی آل‌سعود خواهد شد

نماینده، ولی فقیه در لرستان گفت: هر اقدام عربستان علیه ایران در منطقه باعث نابودی آل‌سعود خواهد شد.
هر اقدام عربستان علیه ایران در منطقه باعث نابودی آل‌سعود خواهد شد

ممکن است بپسندید...