واکنش داور دربی به کمک‌هایش به مردم زلزله‌زده غرب کشور

واکنش داور دربی به کمک‌هایش به مردم زلزله‌زده غرب کشور
داور فوتبال کشورمان، گفت: کمک به مردم زلزله‌زده وظیفه انسانی‌ام بوده و داوری همیشه هست، اما در این اتفاقات نادر باید در کنار مردم حضور داشت.

واکنش داور دربی به کمک‌هایش به مردم زلزله‌زده غرب کشور

داور فوتبال کشورمان، گفت: کمک به مردم زلزله‌زده وظیفه انسانی‌ام بوده و داوری همیشه هست، اما در این اتفاقات نادر باید در کنار مردم حضور داشت.
واکنش داور دربی به کمک‌هایش به مردم زلزله‌زده غرب کشور

ممکن است بپسندید...