پیاده روی زائران امام رضا ( ع ) در مسیر نیشابور به مشهد

پیاده روی زائران امام رضا ( ع ) در مسیر نیشابور به مشهد
همزمان با نزدیک شدن ایام شهادت امام رضا (ع ) همچون سالهای گذشته هزاران نفر از زائران آن حضرت با پای پیاده به سمت مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی حرکت میکنند.

پیاده روی زائران امام رضا ( ع ) در مسیر نیشابور به مشهد

همزمان با نزدیک شدن ایام شهادت امام رضا (ع ) همچون سالهای گذشته هزاران نفر از زائران آن حضرت با پای پیاده به سمت مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی حرکت میکنند.
پیاده روی زائران امام رضا ( ع ) در مسیر نیشابور به مشهد

ممکن است بپسندید...