آئین خطبه خوانی شب شهادت امام رضا (ع)

آئین خطبه خوانی شب شهادت امام رضا (ع)
آئین سنتی خطبه خوانی شب شهادت امام رضا (ع) همچون سنوات گذشته در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

آئین خطبه خوانی شب شهادت امام رضا (ع)

آئین سنتی خطبه خوانی شب شهادت امام رضا (ع) همچون سنوات گذشته در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
آئین خطبه خوانی شب شهادت امام رضا (ع)

ممکن است بپسندید...