اولین بازی ایران در جام جهانی با یکی از این ۴ تیم خواهد بود

اولین بازی ایران در جام جهانی با یکی از این ۴ تیم خواهد بود
براساس برنامه فیفا، تیم‌های سید ۳ نخستین بازی خود را با تیم‌های سید ۴ برگزار می‌کنند.

اولین بازی ایران در جام جهانی با یکی از این ۴ تیم خواهد بود

براساس برنامه فیفا، تیم‌های سید ۳ نخستین بازی خود را با تیم‌های سید ۴ برگزار می‌کنند.
اولین بازی ایران در جام جهانی با یکی از این ۴ تیم خواهد بود

ممکن است بپسندید...