بسته‌های غذایی سه روزه و یک ماهه با شناسنامه امدادی توزیع می‌شود

بسته‌های غذایی سه روزه و یک ماهه با شناسنامه امدادی توزیع می‌شود
رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه از روز شنبه تا دوشنبه اقلام مورد نیاز ۷۲ ساعته افراد در بین زلزله زدگان توزیع می‌شود، گفت: از روز دوشنبه نیز با مدیریت افراد در مناطق هشتگانه، اقلام مورد نیاز یک ماهه خانوار بین آن‌ها توزیع خواهد شد.

بسته‌های غذایی سه روزه و یک ماهه با شناسنامه امدادی توزیع می‌شود

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه از روز شنبه تا دوشنبه اقلام مورد نیاز ۷۲ ساعته افراد در بین زلزله زدگان توزیع می‌شود، گفت: از روز دوشنبه نیز با مدیریت افراد در مناطق هشتگانه، اقلام مورد نیاز یک ماهه خانوار بین آن‌ها توزیع خواهد شد.
بسته‌های غذایی سه روزه و یک ماهه با شناسنامه امدادی توزیع می‌شود

ممکن است بپسندید...