تاکید نوری المالکی بر حمایت از حشد الشعبی

تاکید نوری المالکی بر حمایت از حشد الشعبی
معاون رئیس جمهور عراق ضمن تأکید بر اهمیت حفظ پیروزی‌ها در برابر تروریسم اعلام کرد که باید از نیروهای بسیج مردمی عراق در برابر هجمه‌های داخلی و خارجی حمایت کرد.

تاکید نوری المالکی بر حمایت از حشد الشعبی

معاون رئیس جمهور عراق ضمن تأکید بر اهمیت حفظ پیروزی‌ها در برابر تروریسم اعلام کرد که باید از نیروهای بسیج مردمی عراق در برابر هجمه‌های داخلی و خارجی حمایت کرد.
تاکید نوری المالکی بر حمایت از حشد الشعبی

ممکن است بپسندید...