حریری راهی پاریس شد/ماکرون به عنوان نخست‌وزیر لبنان از او استقبال می‌کند

حریری راهی پاریس شد/ماکرون به عنوان نخست‌وزیر لبنان از او استقبال می‌کند

حریری راهی پاریس شد/ماکرون به عنوان نخست‌وزیر لبنان از او استقبال می‌کند

حریری راهی پاریس شد/ماکرون به عنوان نخست‌وزیر لبنان از او استقبال می‌کند

ممکن است بپسندید...