سعد الحریری: در مسیر فرودگاه برای ترک ریاض هستم

سعد الحریری: در مسیر فرودگاه برای ترک ریاض هستم
نخست وزیر مستعفی لبنان بامداد شنبه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که هم اکنون در مسیر فرودگاه برای ترک ریاض است.

سعد الحریری: در مسیر فرودگاه برای ترک ریاض هستم

نخست وزیر مستعفی لبنان بامداد شنبه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که هم اکنون در مسیر فرودگاه برای ترک ریاض است.
سعد الحریری: در مسیر فرودگاه برای ترک ریاض هستم

ممکن است بپسندید...