سقوط مرگبار یک تابلوی تبلیغاتی در تبریز +عکس

سقوط مرگبار یک تابلوی تبلیغاتی در تبریز +عکس
سقوط تابلوی تبلیغاتی در تبریز چهار کشته و زخمی درپی داشت.

سقوط مرگبار یک تابلوی تبلیغاتی در تبریز +عکس

سقوط تابلوی تبلیغاتی در تبریز چهار کشته و زخمی درپی داشت.
سقوط مرگبار یک تابلوی تبلیغاتی در تبریز +عکس

ممکن است بپسندید...