فغانی شانس قضاوت در فینال جام جهانی را دارد

فغانی شانس قضاوت در فینال جام جهانی را دارد
«علی خسروی» پیشکسوت داوری فوتبال ایران، گفت: «علیرضا فغانی» دیدارهای بسیار مهمی مانند فینال المپیک را قضاوت کرده و مطمئن باشید او و تیمش شانس قضاوت در فینال جام جهانی را هم دارند.

فغانی شانس قضاوت در فینال جام جهانی را دارد

«علی خسروی» پیشکسوت داوری فوتبال ایران، گفت: «علیرضا فغانی» دیدارهای بسیار مهمی مانند فینال المپیک را قضاوت کرده و مطمئن باشید او و تیمش شانس قضاوت در فینال جام جهانی را هم دارند.
فغانی شانس قضاوت در فینال جام جهانی را دارد

ممکن است بپسندید...