وزیر برند روحانی کجاست؟/ پای عربستان سعودی در میان است!

وزیر برند روحانی کجاست؟/ پای عربستان سعودی در میان است!
عباس آخوندی پس از زلزله شدید کرمانشاه تاکنون آفتابی نشده و دلیل غیبت وی را کسی نمی‌داند. برخی در فضای مجازی به کنایه معتقدند وزیر برند جهانی حسن روحانی توسط بن‌سلمان و در کنار سعد حریری دزدیده شده است!

وزیر برند روحانی کجاست؟/ پای عربستان سعودی در میان است!

عباس آخوندی پس از زلزله شدید کرمانشاه تاکنون آفتابی نشده و دلیل غیبت وی را کسی نمی‌داند. برخی در فضای مجازی به کنایه معتقدند وزیر برند جهانی حسن روحانی توسط بن‌سلمان و در کنار سعد حریری دزدیده شده است!
وزیر برند روحانی کجاست؟/ پای عربستان سعودی در میان است!

ممکن است بپسندید...