تسلط ارتش سوریه بر اکثر مناطق بوکمال

تسلط ارتش سوریه بر اکثر مناطق بوکمال
با ادامه محاصره و شکست‌های پی در پی گروه تروریستی داعش در شهر «بوکمال»، رزمندگان سوری بر اکثر مناطق این شهر مسلط شدند.

تسلط ارتش سوریه بر اکثر مناطق بوکمال

با ادامه محاصره و شکست‌های پی در پی گروه تروریستی داعش در شهر «بوکمال»، رزمندگان سوری بر اکثر مناطق این شهر مسلط شدند.
تسلط ارتش سوریه بر اکثر مناطق بوکمال

ممکن است بپسندید...