رویترز: هوندا ۹۰۰ هزار خودرو تولیدی خود را برای تعمیر فراخواند

رویترز: هوندا ۹۰۰ هزار خودرو تولیدی خود را برای تعمیر فراخواند
رویترز اعلام کرد: شرکت هوندا ۹۰۰ هزار دستگاه مینی ون تولیدی این شرکت را به دلیل مشکل در ردیف دوم صندلی‌هایش برای تعمیر فراخواند.

رویترز: هوندا ۹۰۰ هزار خودرو تولیدی خود را برای تعمیر فراخواند

رویترز اعلام کرد: شرکت هوندا ۹۰۰ هزار دستگاه مینی ون تولیدی این شرکت را به دلیل مشکل در ردیف دوم صندلی‌هایش برای تعمیر فراخواند.
رویترز: هوندا ۹۰۰ هزار خودرو تولیدی خود را برای تعمیر فراخواند

ممکن است بپسندید...