«زندانی‌ها» فیلم جدید مسعود ده‌نمکی

«زندانی‌ها» فیلم جدید مسعود ده‌نمکی
مسعود ده نمکی برای ساخت فیلم سینمایی «زندانی‌ها» هفتمین اثر سینمایی‌اش درخواست پروانه ساخت به وزارت ارشاد ارائه داد.

«زندانی‌ها» فیلم جدید مسعود ده‌نمکی

مسعود ده نمکی برای ساخت فیلم سینمایی «زندانی‌ها» هفتمین اثر سینمایی‌اش درخواست پروانه ساخت به وزارت ارشاد ارائه داد.
«زندانی‌ها» فیلم جدید مسعود ده‌نمکی

ممکن است بپسندید...