عزاداری روز شهادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس

عزاداری روز شهادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس
همزمان با شهادت امام رضا (ع) مردم در حرم مطهر رضوی به عزاداری پرداختند.

عزاداری روز شهادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس

همزمان با شهادت امام رضا (ع) مردم در حرم مطهر رضوی به عزاداری پرداختند.
عزاداری روز شهادت امام رضا (ع) در مشهد مقدس

ممکن است بپسندید...