آمریکا خواستار استقرار سلاح‌های اتمی در ژاپن بوده است

آمریکا خواستار استقرار سلاح‌های اتمی در ژاپن بوده است
اسناد جدید از طبقه بندی درآمده تمایل آمریکا در اواخر دهه شصت میلادی را برای استقرار سلاح‌های اتمی در خاک ژاپن نشان می‌دهد.

آمریکا خواستار استقرار سلاح‌های اتمی در ژاپن بوده است

اسناد جدید از طبقه بندی درآمده تمایل آمریکا در اواخر دهه شصت میلادی را برای استقرار سلاح‌های اتمی در خاک ژاپن نشان می‌دهد.
آمریکا خواستار استقرار سلاح‌های اتمی در ژاپن بوده است

ممکن است بپسندید...