آنکارا: مشارکت تروریست‌ها در مذاکرات حل بحران سوریه قابل قبول نیست

آنکارا: مشارکت تروریست‌ها در مذاکرات حل بحران سوریه قابل قبول نیست
دولت ترکیه بر مخالفت خود با مشارکت گروه‌های تروریستی در مذاکرات حل بحران سوریه تاکید کرد.

آنکارا: مشارکت تروریست‌ها در مذاکرات حل بحران سوریه قابل قبول نیست

دولت ترکیه بر مخالفت خود با مشارکت گروه‌های تروریستی در مذاکرات حل بحران سوریه تاکید کرد.
آنکارا: مشارکت تروریست‌ها در مذاکرات حل بحران سوریه قابل قبول نیست

ممکن است بپسندید...