ارتباط استعفای سعد الحریری با پولشویی در عربستان

ارتباط استعفای سعد الحریری با پولشویی در عربستان
یک نشریه فرانسوی اعلام کرد میان استعفای نخست‌وزیر لبنان در عربستان و پولشویی میلیون‌دلاری در این کشور ارتباط وجود دارد.

ارتباط استعفای سعد الحریری با پولشویی در عربستان

یک نشریه فرانسوی اعلام کرد میان استعفای نخست‌وزیر لبنان در عربستان و پولشویی میلیون‌دلاری در این کشور ارتباط وجود دارد.
ارتباط استعفای سعد الحریری با پولشویی در عربستان

ممکن است بپسندید...