اسد بر ۹۰% خاک سوریه تسلط دارد

اسد بر ۹۰% خاک سوریه تسلط دارد
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با بیان اینکه رئیس جمهور سوریه در نبرد با داعش چیره شده، خواستار افزایش ۱ میلیارد دلاری بودجه نظامی اسرائیل است.

اسد بر ۹۰% خاک سوریه تسلط دارد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با بیان اینکه رئیس جمهور سوریه در نبرد با داعش چیره شده، خواستار افزایش ۱ میلیارد دلاری بودجه نظامی اسرائیل است.
اسد بر ۹۰% خاک سوریه تسلط دارد

ممکن است بپسندید...