با فرانسه به کارگیری روش مشابه علیه ایران را بررسی می‌کنم

با فرانسه به کارگیری روش مشابه علیه ایران را بررسی می‌کنم
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گفت در دیدارش طی هفته‌های آینده با رئیس‌جمهور فرانسه، روش‌های مقابله با ایران را بررسی خواهد کرد.

با فرانسه به کارگیری روش مشابه علیه ایران را بررسی می‌کنم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گفت در دیدارش طی هفته‌های آینده با رئیس‌جمهور فرانسه، روش‌های مقابله با ایران را بررسی خواهد کرد.
با فرانسه به کارگیری روش مشابه علیه ایران را بررسی می‌کنم

ممکن است بپسندید...