ترامپ، کره شمالی را به لیست حامیان تروریسم افزود

ترامپ، کره شمالی را به لیست حامیان تروریسم افزود
رئیس جمهوری آمریکا در نطق تلویزیونی خود کره شمالی را به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی کرد و گفت: این اتفاق می بایست سال ها پیش رخ می داد.

ترامپ، کره شمالی را به لیست حامیان تروریسم افزود

رئیس جمهوری آمریکا در نطق تلویزیونی خود کره شمالی را به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی کرد و گفت: این اتفاق می بایست سال ها پیش رخ می داد.
ترامپ، کره شمالی را به لیست حامیان تروریسم افزود

ممکن است بپسندید...