روایت بدون سانسور زندگی «آیت‌الله منتظری» در بخش ویژه سینما حقیقت +تیزر

روایت بدون سانسور زندگی «آیت‌الله منتظری» در بخش ویژه سینما حقیقت +تیزر
مستند «قائم مقام» در لیست «جایزه ویژه شهید آوینی» جشنوراه سینما حقیقت قرار گرفت.

روایت بدون سانسور زندگی «آیت‌الله منتظری» در بخش ویژه سینما حقیقت +تیزر

مستند «قائم مقام» در لیست «جایزه ویژه شهید آوینی» جشنوراه سینما حقیقت قرار گرفت.
روایت بدون سانسور زندگی «آیت‌الله منتظری» در بخش ویژه سینما حقیقت +تیزر

ممکن است بپسندید...