سعید زیبا کلام از نسبت جمهوری اسلامی با عدالت خواهی خواهد گفت

سعید زیبا کلام از نسبت جمهوری اسلامی با عدالت خواهی خواهد گفت
جنبش عدالت خواه دانشجویی دانشگاه فرهنگیان یزد عصر امروز نشستی با عنوان «چرا عدالتخواهی» برگزار می‌کند.

سعید زیبا کلام از نسبت جمهوری اسلامی با عدالت خواهی خواهد گفت

جنبش عدالت خواه دانشجویی دانشگاه فرهنگیان یزد عصر امروز نشستی با عنوان «چرا عدالتخواهی» برگزار می‌کند.
سعید زیبا کلام از نسبت جمهوری اسلامی با عدالت خواهی خواهد گفت

ممکن است بپسندید...