شبکه ترانزیت قاچاق مواد مخدر در هرمزگان متلاشی شد‌

شبکه ترانزیت قاچاق مواد مخدر در هرمزگان متلاشی شد‌
سربازان گمنام امام زمان(عج) با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی یک شبکه ترانزیت قاچاق مواد مخدر صنعتی و سنتی را در هرمزگان متلاشی کردند.

شبکه ترانزیت قاچاق مواد مخدر در هرمزگان متلاشی شد‌

سربازان گمنام امام زمان(عج) با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی یک شبکه ترانزیت قاچاق مواد مخدر صنعتی و سنتی را در هرمزگان متلاشی کردند.
شبکه ترانزیت قاچاق مواد مخدر در هرمزگان متلاشی شد‌

ممکن است بپسندید...