صعود اینتر به رده دوم با شکست آتالانتا

صعود اینتر به رده دوم با شکست آتالانتا
تیم فوتبال اینتر با شکست آتالانتا به رده دوم جدول سری آ ایتالیا صعود کرد.

صعود اینتر به رده دوم با شکست آتالانتا

تیم فوتبال اینتر با شکست آتالانتا به رده دوم جدول سری آ ایتالیا صعود کرد.
صعود اینتر به رده دوم با شکست آتالانتا

ممکن است بپسندید...