مرحوم بازرگان مورد مناسبی برای هدایت همه جانبه پتانسیل انقلاب نبود

مرحوم بازرگان مورد مناسبی برای هدایت همه جانبه پتانسیل انقلاب نبود
هنوز که هنوز است بعد ۳۸ سال از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان عضو انجمن‌های اسلامی، بازخوانی این رویداد خواندنی است. به‌خصوص آنکه راوی داستان یکی از همان دانشجویان باشد. سیدمحمد هاشمی‌اصفهانی که آن زمان دانشجوی مهندس طراحی جامدات دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر بوده، یکی از همان دانشجویان است.

مرحوم بازرگان مورد مناسبی برای هدایت همه جانبه پتانسیل انقلاب نبود

هنوز که هنوز است بعد ۳۸ سال از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان عضو انجمن‌های اسلامی، بازخوانی این رویداد خواندنی است. به‌خصوص آنکه راوی داستان یکی از همان دانشجویان باشد. سیدمحمد هاشمی‌اصفهانی که آن زمان دانشجوی مهندس طراحی جامدات دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر بوده، یکی از همان دانشجویان است.
مرحوم بازرگان مورد مناسبی برای هدایت همه جانبه پتانسیل انقلاب نبود

ممکن است بپسندید...