کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان غرب ایران در لندن جمع‌آوری شد

کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان غرب ایران در لندن جمع‌آوری شد
در راستای کمک و همدلی ایرانیان سراسر جهان با زلزله زدگان غرب کشور، مراسم جمع آوری کمک‌های مردمی به همت انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در لندن و با همکاری کمپین پشت گرمی و سخنرانی دکتر علیرضا شیری در کانون توحید لندن برگزار شد.

کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان غرب ایران در لندن جمع‌آوری شد

در راستای کمک و همدلی ایرانیان سراسر جهان با زلزله زدگان غرب کشور، مراسم جمع آوری کمک‌های مردمی به همت انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در لندن و با همکاری کمپین پشت گرمی و سخنرانی دکتر علیرضا شیری در کانون توحید لندن برگزار شد.
کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان غرب ایران در لندن جمع‌آوری شد

ممکن است بپسندید...