یهودیان مخالف نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی به خیابان ریختند

یهودیان مخالف نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی به خیابان ریختند
نزدیک به هزار یهودی افراطی مخالف نتانیاهو در دو شهر از سرزمین‌های اشغالی تظاهرات کردند.

یهودیان مخالف نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی به خیابان ریختند

نزدیک به هزار یهودی افراطی مخالف نتانیاهو در دو شهر از سرزمین‌های اشغالی تظاهرات کردند.
یهودیان مخالف نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی به خیابان ریختند

ممکن است بپسندید...