جشن نابودی داعش در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد+ تصاویر

جشن نابودی داعش در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد+ تصاویر
اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مناسبت نابودی داعش میان دانشجویان شیرینی پخش کردند.

جشن نابودی داعش در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد+ تصاویر

اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مناسبت نابودی داعش میان دانشجویان شیرینی پخش کردند.
جشن نابودی داعش در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد+ تصاویر

ممکن است بپسندید...