رییس دانشگاه یاسوج از دبیری شورای پژوهش استان عزل شد

رییس دانشگاه یاسوج از دبیری شورای پژوهش استان عزل شد
روز گذشته در آستانه هفته پژوهش جلسه کارگاه پژوهش فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد با ریاست استاندار و حضور روسای دانشگاه ها برگزار شد که با حاشیه های بسیاری همراه بود.

رییس دانشگاه یاسوج از دبیری شورای پژوهش استان عزل شد

روز گذشته در آستانه هفته پژوهش جلسه کارگاه پژوهش فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد با ریاست استاندار و حضور روسای دانشگاه ها برگزار شد که با حاشیه های بسیاری همراه بود.
رییس دانشگاه یاسوج از دبیری شورای پژوهش استان عزل شد

ممکن است بپسندید...