سردار سلیمانی در قواره یک لشکر ایفای نقش کرد/ دولت صددرصد بدهی خود به گندم کاران را تسویه کرد

سردار سلیمانی در قواره یک لشکر ایفای نقش کرد/ دولت صددرصد بدهی خود به گندم کاران را تسویه کرد
سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران گفت: دولت سپاسگذار و قدردان نیروهای مسلح به ویژه برادر فهیم، رشید، سلیم و عزیزمان سردار قاسم سلیمانی است که یک فرد در قواره یک لشکر و یک نظام ایفای نقش و تعهد کرد.

سردار سلیمانی در قواره یک لشکر ایفای نقش کرد/ دولت صددرصد بدهی خود به گندم کاران را تسویه کرد

سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران گفت: دولت سپاسگذار و قدردان نیروهای مسلح به ویژه برادر فهیم، رشید، سلیم و عزیزمان سردار قاسم سلیمانی است که یک فرد در قواره یک لشکر و یک نظام ایفای نقش و تعهد کرد.
سردار سلیمانی در قواره یک لشکر ایفای نقش کرد/ دولت صددرصد بدهی خود به گندم کاران را تسویه کرد

ممکن است بپسندید...