سعد حریری: اگر روسیه نبود بشار اسد سقوط می‌کرد

سعد حریری: اگر روسیه نبود بشار اسد سقوط می‌کرد

سعد حریری: اگر روسیه نبود بشار اسد سقوط می‌کرد

سعد حریری: اگر روسیه نبود بشار اسد سقوط می‌کرد

ممکن است بپسندید...