نماینده تام‌الاختیار دانشگاه آزاد در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی معرفی شد

نماینده تام‌الاختیار دانشگاه آزاد در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی معرفی شد
فرهاد رهبر در نامه‌ای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق را برای عضویت در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی معرفی کرد.

نماینده تام‌الاختیار دانشگاه آزاد در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی معرفی شد

فرهاد رهبر در نامه‌ای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق را برای عضویت در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی معرفی کرد.
نماینده تام‌الاختیار دانشگاه آزاد در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی معرفی شد

ممکن است بپسندید...