کنکور چگونه نظام آموزش‌وپرورش کشور را به بحران کشاند؟

کنکور چگونه نظام آموزش‌وپرورش کشور را به بحران کشاند؟
معاون سابق وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اینکه دانش‌آموزان از دوره ابتدایی خواب قبولی در دانشگاه را می‌بینند، گفت: کنکور باعث شده است نظام علمی کشور دچار بحران شود.

کنکور چگونه نظام آموزش‌وپرورش کشور را به بحران کشاند؟

معاون سابق وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اینکه دانش‌آموزان از دوره ابتدایی خواب قبولی در دانشگاه را می‌بینند، گفت: کنکور باعث شده است نظام علمی کشور دچار بحران شود.
کنکور چگونه نظام آموزش‌وپرورش کشور را به بحران کشاند؟

ممکن است بپسندید...