از متن تا حاشیه‌های «قائم مقام»/ مستندی از ناگفته‌های مربوط به مرحوم منتظری

از متن تا حاشیه‌های «قائم مقام»/ مستندی از ناگفته‌های مربوط به مرحوم منتظری
مستند «قائم مقام» با محوریت مرحوم منتظری و به کارگردانی سید محمدعلی صدری‌نیا به زودی رونمایی خواهد شد.

از متن تا حاشیه‌های «قائم مقام»/ مستندی از ناگفته‌های مربوط به مرحوم منتظری

مستند «قائم مقام» با محوریت مرحوم منتظری و به کارگردانی سید محمدعلی صدری‌نیا به زودی رونمایی خواهد شد.
از متن تا حاشیه‌های «قائم مقام»/ مستندی از ناگفته‌های مربوط به مرحوم منتظری

ممکن است بپسندید...