برگزاری ششمین دوره جشنواره مسیر خوشبختی از دوم آذر ماه/ ارائه تسهیلات خرید کالا به زوجین دانشجو

برگزاری ششمین دوره جشنواره مسیر خوشبختی از دوم آذر ماه/ ارائه تسهیلات خرید کالا به زوجین دانشجو
مدیر ستاد ازدواج دانشجویی خراسان رضوی گفت: ثبت نام جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های استان با عنوان «جشنواره مسیر خوشبختی» آغاز شده و از دوم آذرماه نیز دوره‌های آموزشی آن شروع می‌شود.

برگزاری ششمین دوره جشنواره مسیر خوشبختی از دوم آذر ماه/ ارائه تسهیلات خرید کالا به زوجین دانشجو

مدیر ستاد ازدواج دانشجویی خراسان رضوی گفت: ثبت نام جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های استان با عنوان «جشنواره مسیر خوشبختی» آغاز شده و از دوم آذرماه نیز دوره‌های آموزشی آن شروع می‌شود.
برگزاری ششمین دوره جشنواره مسیر خوشبختی از دوم آذر ماه/ ارائه تسهیلات خرید کالا به زوجین دانشجو

ممکن است بپسندید...