لایحه اصلاح قانون تجارت در دستور کار مجلس/ در کمیسیون قضائی روی لایحه بحث و بررسی مکفی صورت گرفته است

لایحه اصلاح قانون تجارت در دستور کار مجلس/ در کمیسیون قضائی روی لایحه بحث و بررسی مکفی صورت گرفته است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس: به نظر می‌رسد هفته آینده لایحه اصلاح قانون تجارت توسط هیات رئیسه در دستور کار مجلس برای تصویب در صحن علنی قرار گیرد.

لایحه اصلاح قانون تجارت در دستور کار مجلس/ در کمیسیون قضائی روی لایحه بحث و بررسی مکفی صورت گرفته است

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس: به نظر می‌رسد هفته آینده لایحه اصلاح قانون تجارت توسط هیات رئیسه در دستور کار مجلس برای تصویب در صحن علنی قرار گیرد.
لایحه اصلاح قانون تجارت در دستور کار مجلس/ در کمیسیون قضائی روی لایحه بحث و بررسی مکفی صورت گرفته است

ممکن است بپسندید...