نادر طالب زاده دوباره به شبکه پنج می‌آید

نادر طالب زاده دوباره به شبکه پنج می‌آید
فصل سوم ۵۷ با عنوان «بر دامنه آتشفشان» در ۴ قسمت به مناسبت هفته بسیج به روی آنتن شبکه ۵ سیما می‌رود.

نادر طالب زاده دوباره به شبکه پنج می‌آید

فصل سوم ۵۷ با عنوان «بر دامنه آتشفشان» در ۴ قسمت به مناسبت هفته بسیج به روی آنتن شبکه ۵ سیما می‌رود.
نادر طالب زاده دوباره به شبکه پنج می‌آید

ممکن است بپسندید...