افزایش ۳۰ درصدی واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم+ نمودار

افزایش ۳۰ درصدی واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم+ نمودار
بانک مرکزی از افزایش ۳۰ درصدی واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم خبر داد.

افزایش ۳۰ درصدی واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم+ نمودار

بانک مرکزی از افزایش ۳۰ درصدی واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم خبر داد.
افزایش ۳۰ درصدی واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم+ نمودار

ممکن است بپسندید...