جای خالی شهدای مدافع حرم

جای خالی شهدای مدافع حرم
با آزادسازی و پاکسازی شهر ابوکمال سوریه ، پس از شش سال سیطره شجره خبیثه داعش در سوریه و عراق پایان یافت . در روزهای جشن و شادی پیروزی بر داعش ، جای خالی شهدای مدافع حرم بیش از پیش احساس می شود و خانواده های داغدار آنان اکنون از جانفشانی و ایثار پدران و همسران و فرزندان خود احساس غرور می کنند

جای خالی شهدای مدافع حرم

با آزادسازی و پاکسازی شهر ابوکمال سوریه ، پس از شش سال سیطره شجره خبیثه داعش در سوریه و عراق پایان یافت . در روزهای جشن و شادی پیروزی بر داعش ، جای خالی شهدای مدافع حرم بیش از پیش احساس می شود و خانواده های داغدار آنان اکنون از جانفشانی و ایثار پدران و همسران و فرزندان خود احساس غرور می کنند
جای خالی شهدای مدافع حرم

ممکن است بپسندید...