درخواستی برای شناسایی زائر فراموشی گرفته اربعین

درخواستی برای شناسایی زائر فراموشی گرفته اربعین
جوانی که در ایام اربعین حسینی در جاده مهران در یک سانحه رانندگی به شدت آسیب دیده، حافظه و قدرت تکلم خود را از دست داده و پلیس با انتشار عکس وی از کسانی که او را می‌شناسند خواسته تا در تماس با ۱۱۰ مقدمات بازگرداندن وی به خانواده‌اش را مهیا کنند.

درخواستی برای شناسایی زائر فراموشی گرفته اربعین

جوانی که در ایام اربعین حسینی در جاده مهران در یک سانحه رانندگی به شدت آسیب دیده، حافظه و قدرت تکلم خود را از دست داده و پلیس با انتشار عکس وی از کسانی که او را می‌شناسند خواسته تا در تماس با ۱۱۰ مقدمات بازگرداندن وی به خانواده‌اش را مهیا کنند.
درخواستی برای شناسایی زائر فراموشی گرفته اربعین

ممکن است بپسندید...