شورای‌عالی اصلاح‌طلبان را پدرسالارها اداره می‌کنند؛ عارف کاره‌ای نیست!/ حمایت اصلاحات نبود روحانی یک‌میلیون هم رأی نداشت

شورای‌عالی اصلاح‌طلبان را پدرسالارها اداره می‌کنند؛ عارف کاره‌ای نیست!/ حمایت اصلاحات نبود روحانی یک‌میلیون هم رأی نداشت
دبیرکل حزب مردم اصلاحات درخصوص اظهارات رئیس فراکسیون امید مبنی براینکه در انتخابات ۹۸ با اعدالیون ائتلاف نمی‌کنیم، گفت:شاید وی مزاح کرده باشد، چون تصمیم گیرنده ایشان نیستند.

شورای‌عالی اصلاح‌طلبان را پدرسالارها اداره می‌کنند؛ عارف کاره‌ای نیست!/ حمایت اصلاحات نبود روحانی یک‌میلیون هم رأی نداشت

دبیرکل حزب مردم اصلاحات درخصوص اظهارات رئیس فراکسیون امید مبنی براینکه در انتخابات ۹۸ با اعدالیون ائتلاف نمی‌کنیم، گفت:شاید وی مزاح کرده باشد، چون تصمیم گیرنده ایشان نیستند.
شورای‌عالی اصلاح‌طلبان را پدرسالارها اداره می‌کنند؛ عارف کاره‌ای نیست!/ حمایت اصلاحات نبود روحانی یک‌میلیون هم رأی نداشت

ممکن است بپسندید...