هنر نباید در پای هیچ دولتمردی خرج شود

هنر نباید در پای هیچ دولتمردی خرج شود
بازیگر سینما و تئاتر گفت: هنر امانت شریفی است که نباید در پای هیچ دولتمردی خرج شود.

هنر نباید در پای هیچ دولتمردی خرج شود

بازیگر سینما و تئاتر گفت: هنر امانت شریفی است که نباید در پای هیچ دولتمردی خرج شود.
هنر نباید در پای هیچ دولتمردی خرج شود

ممکن است بپسندید...