افت فشار و بدحالی خانم ۳۸ ساله را در درکه زمین‌گیر کرد

افت فشار و بدحالی خانم ۳۸ ساله را در درکه زمین‌گیر کرد
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از افت فشار و بد حالی خانم ۳۸ ساله در مسیر کوهپیمایی «درکه» خبر داد.

افت فشار و بدحالی خانم ۳۸ ساله را در درکه زمین‌گیر کرد

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از افت فشار و بد حالی خانم ۳۸ ساله در مسیر کوهپیمایی «درکه» خبر داد.
افت فشار و بدحالی خانم ۳۸ ساله را در درکه زمین‌گیر کرد

ممکن است بپسندید...