انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان حمله تروریستی به نمازگزاران مصری را محکوم کردند

انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان حمله تروریستی به نمازگزاران مصری را محکوم کردند
جنبش انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان حمله عناصر تروریستی به نمازگران در شمال شرق مصر که منجر به کشته و زخمی شدن صد‌ها نفر شد، را به شدت محکوم کردند.

انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان حمله تروریستی به نمازگزاران مصری را محکوم کردند

جنبش انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان حمله عناصر تروریستی به نمازگران در شمال شرق مصر که منجر به کشته و زخمی شدن صد‌ها نفر شد، را به شدت محکوم کردند.
انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان حمله تروریستی به نمازگزاران مصری را محکوم کردند

ممکن است بپسندید...